Dölj

Certifikat & Intyg

På denna kommer vi att lista Teletec Connects produktsortiment inom kategorin inbrottslarm som är SBSC-intygade.   

CENTRALAPPARATER CERTIFIKAT KLASS Regelverk Giltighetstid
Neo centralapparater
HS2128, HS2064, HS2032, HS2016
15-25
Larmklass 2 SSF 1014, utgåva 5 2020-12-31
         
CENTRALAPPARATER - trådlösa        
Neo centralapparater
HS2128, HS2064, HS2032, HS2016 
 15-26  Larmklass R  SSF 1014, utgåva 4  2020-12-31
 PC1616  8-504 (868MHz) / 8-317 (433MHz)  Larmklass R  SSF 1014, utgåva 4  2019-12-31
 PC1864  8-502 (868MHz) / 8-336 (433MHz)  Larmklass R  SSF 1014, utgåva 4  2019-12-31
Agility3 15-171 (RW132)  Larmklass R  SSF 1014, utgåva 4 2020-12-31
         
KOMBINATIONSDETEKTORER        
PG8984, PG8984P (Neo) 15-53
Larmklass R
SSF 1014, utgåva 4
2020-12-31
RXC-DT 14-7 Larmklass 2 SSF 1014, utgåva 4 2019-12-31
CDX-DAM 14-221 Larmklass 4 SSF 1014, utgåva 4 2019-12-31
FMX-DT 16-612 Larmklass 2 SSF 1014, utgåva 5 2022-12-31
         
 LARMDON        
 SD-110 11-70  Larmklass 2  SSF 1014, utgåva 5  2022-12-31
ECO-1S  11-69  Larmklass 2  SSF 1014, utgåva 5  2022-12-31
TL-10  11-67  Larmklass 2  SSF 1014, utgåva 5  2022-12-31
TL-30  kommer under 2017      
         
LARMDON - TRÅDLÖSA         
 PG8901 (Neo)  14-551  larmklass R  SSF 1014, utgåva 4  2019-12-31
PG8911 (Neo) 14-552  larmklass R  SSF 1014, utgåva 4  2019-12-31
 WL S42 (Agility)  15-181  larmklass R  SSF 1014, utgåva 4  2020-12-31
         
MAGNETKONTAKT         
 MC/MK 240  9-196  Larmklass 2  SSF 1014, utgåva 4  2019-12-31
 MC/MK 246  9-197  Larmklass 2  SSF 1014, utgåva 4  2019-12-31
 MC/MK 247  9-198  Larmklass 2  SSF 1014, utgåva 4  2019-12-31
 MC/MK 250  9-199  Larmklass 2  SSF 1014, utgåva 4  2019-12-31
 MC/MK 340  9-200  Larmklass 2  SSF 1014, utgåva 4  2019-12-31
 MC/MK 470  9-201  Larmklass 4  SSF 1014, utgåva 4  2020-12-31
 MC/MK 340  9-202  Larmklass 2  SSF 1014, utgåva 4  2019-12-31
 MC/MK 346  9-203  Larmklass 2  SSF 1014, utgåva 4  2019-12-31
 MC/MK 347  9-204  Larmklass 2  SSF 1014, utgåva 4  2019-12-31
 MC/MK 270  9-205  Larmklass 4  SSF 1014, utgåva 4  2019-12-31
 MC/MK 272  9-206  Larmklass 4  SSF 1014, utgåva 4  2019-12-31
 MC/MK 370  9-207  Larmklass 4  SSF 1014, utgåva 4  2019-12-31
 MC/MK 372  9-208  Larmklass 4  SSF 1014, utgåva 4  2019-12-31
 MC/MK 440  9-210  Larmklass 2  SSF 1014, utgåva 4  2020-12-31
 MC/MK 440T  9-211  Larmklass 2  SSF 1014, utgåva 4  2019-12-31
 MC/MK 446  9-212  Larmklass 2  SSF 1014, utgåva 4  2019-12-31
 MC/MK 447  9-213  Larmklass 2  SSF 1014, utgåva 4  2019-12-31
 MC255  15-236  Larmklass 2  SSF 1014, utgåva 4  2020-12-31
 MC275  15-237  Larmklass 4  SSF 1014, utgåva 4  2020-12-31
 MC140  10-30  Larmklass 2  SSF 1014, utgåva 4  2020-12-31
         
 MAGNETKONTAKT-TRÅDLÖS        
PG8945 (Neo) 15-24  Larmklass R  SSF 1014, utgåva 4 2020-12-31
PG8975 (Neo) 15-119  Larmklass R  SSF 1014, utgåva 4 2020-12-31
WS4945 8-319  Larmklass R  SSF 1014, utgåva 4 2019-12-31
WS8945 8-507  Larmklass R  SSF 1014, utgåva 4 2019-12-31
T72 (Agility) 14-464  Larmklass R  SSF 1014, utgåva 4 2019-12-31
         
PASSIV IR-DETEKTOR        
RXC-ST 14-220  Larmklass 2  SSF 1014, utgåva 4 2019-12-31
CDX-AM, CDX-NAM 14-222  Larmklass 4  SSF 1014, utgåva 4 2019-12-31
 FMX-ST  16-611   Larmklass 2   SSF 1014, utgåva 4  2022-12-31
SX-360Z 17-81 Larmklass 2 SSF 1014, utgåva 4 2022-12-31
         
 PASSIV IR-DETEKTOR - TRÅDLÖS        
PG8904, PG8904P (Neo) 14-547 Larmklass R SSF 1014, utgåva 4 2020-12-31
PG8934, PG8934P (Neo) 14-548 Larmklass R SSF 1014, utgåva 4 2020-12-31
PG8924 (Neo) 14-549 Larmklass R SSF 1014, utgåva 4 2020-12-31
PG8974, PG8974P (Neo) 14-550 Larmklass R SSF 1014, utgåva 4 2020-12-31
PG8994 (Neo) 15-52 Larmklass R SSF 1014, utgåva 4 2020-12-31
PG8944 (Neo) 15-118 Larmklass R SSF 1014, utgåva 4 2020-12-31
WS4904P, WS4904 8-318 Larmklass R SSF 1014, utgåva 4 2019-12-31
WS8904, WS8904P 8-508 Larmklass R SSF 1014, utgåva 4 2019-12-31
 T95, T95P (Agility)  15-177  Larmklass R  SSF 1014, utgåva 4  2020-12-31
         
SEISMISK DETEKTOR         
VD 500 13-573  Larmklass 4  SSF 1014, utgåva 4 2018-12-31
         
STRÖMFÖRSÖRJNING        
HSM2204 (Neo) 15-241  Larmklass 2  SSF 1014, utgåva 5 2020-12-31
HSM2300 (Neo) 15-241  Larmklass 2  SSF 1014, utgåva 5 2020-12-31
PSV 2465-40 16-16  Larmklass 3  SSF 1014, utgåva 4 2021-12-31
         
VIBRATIONSDETEKTOR - TRÅDLÖS        
PG8935 15-51  Larmklass R  SSF 1014, utgåva 4 2020-12-31
         
VIBRATIONSDETEKTOR        
CD 400/ES 400 10-367  Larmklass 4  SSF 1014, utgåva 4 2020-12-31
         
PASSIV GLASKROSSDETEKTOR        
GD 330 10-31  Larmklass 2  SSF 1014, utgåva 4 2021-12-31
GD 335 10-32  Larmklass 2  SSF 1014, utgåva 4 2021-12-31
         
LARMSÄNDARE        
TL280 (Neo) 15-90  Larmklass 2 SSF 114, utgåva 2 2020-12-31
3G2080 (Neo), 3G2060 15-91  Larmklass 2 SSF 114, utgåva 2 2020-12-31
TL2803G (Neo), TL2603G 15-92  Larmklass 4 SSF 114, utgåva 2 2020-12-31
TL260, TL265 13-441  Larmklass 2 SSF 114, utgåva 2 2018-12-31
IRIS Touch 240NG 15-332  Larmklass 4 SSF 114, utgåva 2 2020-12-31
IRIS Touch 640NG 15-333  Larmklass 4 SSF 114, utgåva 2 2020-12-31
IRIS Touch 440NG 15-334  Larmklass 4 SSF 114, utgåva 2 2020-12-31
IRIS Touch 420NG 15-344  Larmklass 4 SSF 114, utgåva 2 2020-12-31
IRIS Touch 400NG 15-351  Larmklass 4 SSF 114, utgåva 2 2020-12-31
IRIS Touch 600NG 15-352  Larmklass 4 SSF 114, utgåva 2 2020-12-31
IRIS Touch 620NG 15-355  Larmklass 4 SSF 114, utgåva 2 2020-12-31
IRIS Touch 200NG 15-383  Larmklass 4 SSF 114, utgåva 2 2020-12-31
IRIS Touch 220NG 15-384  Larmklass 4 SSF 114, utgåva 2 2020-12-31
         

 

* Listan kommer att uppdateras med alla SBSC intygade produkter. Följ denna länk till SBSC för hela listan.

Gör ditt fönster större för en bättre upplevelse!