Dölj

Frågor och svar

Frågor och svar om IP-larmsändare och Teletec M2M 3.0
Här hittar du som återförsäljare svar på vanliga frågor angående Teletec M2M och IP-larmsändare. Om du har några frågor som du inte hittar svar på i denna sammanställning är du välkommen att kontakta oss på Teletec Connect.

Vad är Teletec M2M?
Teletec M2M är samlingsnamnet för en serie smarta abonnemang och SIM-kort som tillhandahålls av Teletec. Abonnemangen och SIM-korten är helt unika på säkerhetsmarknaden och är framtagna för att minimera det administrativa arbetet för installatören, samtidigt som det erbjuder den mest kostnadseffektiva lösningen.

Vad är Teletec M2M Larm IP?
Teletec M2M Larm IP är ett SIM-kort avsett för IP-larmsändare som kopplas till en larmcentral. SIM-kortet fungerar direkt vid installation (dygnet runt) och kräver ingen administration. SIM-kortet fungerar i grundutförande under 1 år och under denna period ingår datatrafik mellan av Teletec godkända IP-larmsändare och larmcentralens mottagningsutrustning. Avtalsperioden kan enkelt förlängas.

Vad är det för kostnader efter att man köpt SIM-kortet för IP-larmsändare? Är det någon månadsavgift eller trafikavgift?
Nej du betalar endast en engångsavgift när du köper SIM-kortet. Om du köper en larmsändare med SIM-kort ingår detta i priset för larmsändaren. Det tillkommer inga andra kostnader för SIM-kortet eller datatrafiken under den period som kortet är aktivt.

Får jag använda SIM-kortet i valfri utrustning?
Nej, SIM-kortet får endast användas i utrustning som är godkänd av Teletec. SIM‐kortet får inte monteras, provas, användas eller på annat sätt nyttjas i eller ihop med en mobiltelefon, eller annan utrustning/sändare som inte är godkänd av Teletec. Kontakta gärna oss om du saknar någon larmsändare och vill att Teletec testar och godkänner enheten.
Klicka här för att se aktuell lista på av Teletec godkända larmsändare.

Vad händer efter att avtalsperioden löpt ut?
Kortet stängs av automatiskt när avtalsperioden löpt ut. Om du som återförsäljare har registrerat SIM-kortet i vår kostnadsfria tjänst Teletec M2M registrering så kommer du att få meddelande från oss cirka 2 månader innan SIM-kortet löper ut. Du kan enkelt förlänga genom att köpa till en förlängning direkt i vår webhandel eller genom att kontakta kundcenter.  

Vilket APN använder Teletec M2M larm IP?
Aktuellt APN återfinns tryckt på SIM-kortet.

Kan jag skicka SMS från larmsystemet med SIM-kortet Teletec M2M Larm IP?
Nej, du kan inte skicka SMS med SIM-kortet Teletec M2M Larm IP. Det kortet är anpassat för IP-larmsändare som är kopplade till larmcentral. Däremot är SIM-kortet öppet för inkommande SMS för att du ska kunna öppna centralapparaten för fjärrprogrammering.

Vilka larmcentraler tar emot larm från Teletecs IP-larmsändare?
Teletec har IP-larmsändare från flera tillverkare bl.a. DSC och Chiron. Många larmcentraler hanterar alla dessa larmsändare.
Läs mer om larmcentralerna genom att klicka här

Hur många olika IP-larmsändare har Teletec?
Teletec har en rad av IP-larmsändare för olika ändamål varav ett flertal innehar SBSC-certifikatet enligt SSF 114, utgåva 2 (larmklass 2, 3 och 4). IP-larmsändarna finns för både 1-väg (3G/2G) eller 2-vägar (3G/2G + bredband via kabel).
Se alla IP-larmsändare genom att klicka här

Hur kan jag hålla ordning på mina kunders SIM-kort? Kan jag se en översikt av mina SIM-kort någonstans?
Vi rekommenderar att du som återförsäljare använder vår kostnadsfria tjänst Teletec M2M registrering. Via tjänsten kan du registrera dina kunders SIM-kort och får på så sätt full kontroll på var de olika SIM-korten är placerade. Du får bra överblick och du kan även ändra information knuten till SIM-kortet om det skulle behövas.

När du registrerat dina kunders SIM-kort får vi möjlighet att informera dig om viktiga händelser som påverkar just dina kunders SIM-kort. Det kan exempelvis vara information att kortets giltighetstid snart löper ut eller av Teletec kända driftstörningar eller andra problem som kan påverka tjänsten.

Det är viktigt att du registrerar alla dina kunders SIM-kort om du vill ha information som kan påverka tjänsten. Utebliven registrering betyder att du gjort ett val att du inte vill ha denna typ av information.

Hur bra är täckning med Teletec M2M jämfört med andra mobiloperatörer?
Vi har inte ett eget mobilnät utan använder Tele2 som bärare av data. I och med att Tele2 och Telenor har gemensamt mobilnät har Teletec M2M en mycket bra täckning som i många fall är bättre än andra mobiloperatörers. Från och med 2018 har vi gott över till Teletec M2M 3.0 vilket innebär att korten är sk. roaming och fungerar i nästan hela Europa.

Jag använder en annan leverantör för övervakad larmöverföring idag men upplever att det är svårt att aktivera en sändare efter kontorstid. Hur fungerar det hos er?
Alla SIM-kort fungerar direkt. Du behöver alltså inte registrera något eller vänta på att någon ska aktivera SIM-kortet för att komma igång. Det spelar ingen roll om klockan har passerat fem.

Måste man teckna ett avtal eller ett abonnemang på SIM-kortet för IP-larmsändare?
Teletec M2M Larm IP är ett SIM-kort som fungerar direkt och inga abonnemang behöver fysiskt tecknas. Till SIM-kortet hör dock abonnemangsvillkor som måste följas. Genom att aktivera en IP-larmsändare med Teletec M2M SIM-kort, accepteras abonnemangsvillkoren. Du som återförsäljare har skyldighet att informera din kund om de villkor, dess begränsningar och skyldigheter som finns kopplat till tjänsten.

För mer information om abonnemangsvillkoren klicka här

Är det PIN-kod på SIM-kortet för IP-larmsändare? 

Nej SIM-kortet för Teletec M2M Larm IP är upplåst vid leverans.

Kan jag surfa på kortet?
Nej det går inte. Vi reglerar vilken typ av data som kan skickas via SIM-kortet och surf fungerar inte.

Låser sig SIM-kortet verkligen till larmsändaren?
Ja så fort SIM-kortet strömsätts låser det sig till den hårdvara det sitter i. Det är för att förhindra missbruk av SIM-kortet. Om du som återförsäljare av någon anledning behöver låsa upp ett SIM-kort kan du skicka in kortet till Teletec Support i Stockholm. Fyll först i en RMA (returanmälan) på www.teletec.se och bifoga en utskrift av denna med SIM-kortet. En administrativ kostnad utgår vid denna tjänst.
Klicka här för att gå till RMA-formuläret.

Vad händer om jag stoppar i SIM-kortet i en vanlig mobiltelefon?
SIM-kortet låser sig till mobiltelefonen och blir därmed förbrukat. Du kan varken ringa, skicka SMS eller surfa i och med att vi stängt av dessa funktioner. I abonnemangsvillkoren framgår tydligt att SIM-kortet inte får användas i mobiltelefon. SIM-kort som låst sig på grund av detta låses inte upp. Stoppa därför inte i SIM-koret i en mobiltelefon!

Om det blir ett garantifel på larmsändaren. Vad händer då med SIM-kortet?
Om det är ett fel på den hårdvara som SIM-kortet sitter i och det felet omfattas av Teletecs garanti så låser vi kostnadsfritt upp SIM-kortet.

Hur mycket data kan jag skicka via SIM-kortet?
Trafikvolymen är anpassad för alla de av Teletec godkända larmsändarna (normalt max 2 MB data per månad).

Kan jag även köra fjärrsupport?
Ja det går bra. Den trafikvolym som ingår i SIM-kortet är anpassad för övervakning (pollning) upp till en gång var 135:e sekund, larmöverföring vid olika larm samt till- och frånkopplingskontroll. Du kan även köra fjärrsupport på Teletecs centralapparater.

Om du ska köra fjärrsupport mot någon annan centralapparat är det viktigt att du först kontrollerar med tillverkaren hur mycket data den förbrukar. Max datatrafik per månad är 10 MB.

Vad händer om jag har en larmsändare som skickar för mycket data?
Så länge centralapparaten och larmsändaren fungerar som den ska ligger du alltid inom den beräknade trafikvolymen. Om det skulle bli något fel på hårdvaran och trafiken skenar så kommer vi att meddela dig (om SIM-kortet har registrerats på vår kostnadsfria tjänst Teletec M2M registrering). Du har då möjlighet att kontrollera utrustning. Om ingen åtgärd utförs efter att du blivit informerad så kan SIM-kortet komma att spärras.

Det är viktigt att du registrerar alla dina kunders SIM-kort om du vill ha information som kan påverka tjänsten. Utebliven registrering betyder att du gjort ett val att du inte vill ha denna typ av information.

Varför ska jag använda Teletec M2M SIM-kort? Är det inte billigare att teckna ett telematikabonnemang hos någon annan operatör?
Om du räknar med alla kostnader som startavgift, månadskostnader, öppningsavgifter och trafikavgifter blir det ganska stora pengar över tid. Du kan med ett vanligt telematikkort dessutom få oförutsett höga trafikkostnader, då vanliga telematikkort (med låg månadskostnad) inte har fri datatrafik. Om du dessutom lägger till kostnaden för att administrera abonnemangen och kanske vidarefakturera vissa kostnader så tillkommer en massa dolda kostnader i den arbetstid som läggs ner. Totalkostnaden blir betydligt högre i ett vanligt telematikabonnemang än i ett Teletec M2M Larm IP SIM-kort.

Jag har dålig täckning på ett ställe. Hur löser jag det?
Prova först med att flytta larmsändaren. Om det inte är möjligt så finns det extern antenn till alla larmsändare som säljs av Teletec.

Jag har en IRIS400 som visar att mottagningen är 18. Är det tillräckligt bra eller?
Alla IRIS-larmsändarna visar en siffra mellan 0 och 32 på hur bra mottagningsförhållandet är. Om siffran är lägre än 10 bör du flytta sändaren eller byta till extern antenn.

Det står COMVIQ i displayen på min IRIS sändare. Är det inte Tele2 som är nätoperatör?
Det som presenteras i displayen är den nätkod som hämtas från basstationen. Tele2 tillhör nätkod 24007 och presenteras som COMVIQ från basstationen. I en vanlig mobiltelefon omvandlas nätkoden till texten Tele2 men i våra IRIS-larmsändare presenteras enbart informationen som hämtas från basstationen. Därför kan det stå COMVIQ.

Hur påverkas Teletec larmsändare av de nya reglerna SSF130:8?
I de nya reglerna för projektering och installation av larmanläggning SSF130:8 finns det nya krav på övervakad larmöverföring. I dessa regler krävs att även anläggningar i larmklass 1 och larmklass 2 har en övervakad larmöverföring. Alla Teletec larmsändare som innehar SBSC-intyg uppfyller redan dessa regler.

Är Teletecs larmsändare godkända?
Teletec säljer ett flertal SBSC-intygade larmsändare som alla uppfyller de krav som ställs i SSF 114:2, den norm som styr vad som gäller för en certifierade larmsändare. Se respektive sändare för mer information.

Gör ditt fönster större för en bättre upplevelse!