Dölj

Miljö

Teletec Connect skall arbeta för att prioritera samarbete med leverantörer och operatörer, vilka arbetar aktivt med miljöfrågor och tar ansvar för sina produkters miljöpåverkan. Samarbetet skall syfta till att påverka materialval, utformning och användning av de produkter vi säljer, så att de blir väl anpassade till miljön.

Teletec Connect är ansluten till FTI och Blybatteriretur.

       

Gör ditt fönster större för en bättre upplevelse!