Dölj

Garantier

Allmänt om garantier

Informationen senast kontrollerad och/eller uppdaterad 2017-03-01.

Teletec lämnar normalt samma garanti som produkttillverkaren, dock har Teletec i vissa fall mer omfattande garantiåtaganden än tillverkaren. Nedan visas garantitider för respektive produkttillverkare. För tillverkare ej angivna nedan gäller följande.

ÖVRIGA TILLVERKARE GARANTI ÅTGÄRDSFÖRFARANDE
Samtliga produkter 1 år B

Garantitid per tillverkare

TILLVERKARE GARANTI ÅTGÄRDSFÖRFARANDE
ACTI, D-serien 2 år B
ACTI, TCM/ACM-serien kub- och domekameror 1 år  B
ACTI, övriga produkter 3 år B
ALARMTECH, samtliga produkter 2 år A
AMERICAN DYNAMICS, Illustra 3 år B
CHIRON, samtliga produkter 1 år A
CNB, samtliga produtker 1 år B
DAHUA TECHNOLOGY, förutom Digital Signage 3 år B
DAHUA TECHNOLOGY, Digital Signage 2 år B
DSC, samtliga produtker 1 år  A
EVIDO, N-serien 2 år B
EVIDO, övriga produkter 3 år C
EXACQ, E-serien 3 år B
FENIX FIRE, samtliga produkter 2 år A
FLIR, samtliga produkter 1 år B
KENTIMA, samtilga produkter 3 år B
KBC, samtliga produtker 1 år B
NETGEAR, samtliga produkter 3 år B
NOOKBOX, samtliga produkter 2 år A
RISCO, Samtliga produkter 2 år A
OPTEX, LX-serien 1 år  A
OPTEX, VX/BX/HX/FTN/VXI-serien 2 år A
OPTEX, övriga produkter 5 år A
PAXTON, samtliga produtker 5 år A
RAYTEC, samtliga produkter 5 år B
SAC ELECTRONICS, samtliga produkter 2 år A
SAMSUNG, Smartcam 1 år B
SAMSUNG, övriga produkter 3 år B
TELETEC, HD/HDR-serien 1 år B
TELETEC M2M, Larm IP 5 år B
UBIQUITI, samtliga produkter 1 år B
UDP, samtliga produkter 1 år B
VERACITY, samtliga produtker 1 år B

Leverantörer vars produkter har utgått ur Teletecs sortiment

TILLVERKARE GARANTI ÅTGÄRDSFÖRFARANDE
AVERMEDIA, samtliga produkter 1 år B
SANYO, samtliga produkter 3 år B

 

Så reklamerar du en felaktig/trasig produkt

 

Så hanterar Teletec reklamationer och returer av felaktiga produkter

Handläggningen av reklamerade produkter varierar något för olika tillverkare. Respektive handläggningstyp beskrivs kortfattat nedan.

Samtliga produkter

  • Teletec kontrollerar om produkten är inom giltig garantitid. Om så inte är fallet kontakter vi dig innan vi fortsätter felsöka produkten.

Typ A

  • Teletec felsöker den inskickade produkten
  • Om Teletec kan reparera produkten returneras den reparerade produkten. Om inte returneras en ny utbytesprodukt.

Typ B

  • Teletec felsöker den inskickade produkten
  • Om Teletec kan reparera produkten returneras den reparerade produkten. Om inte skickas produkten till tillverkaren för reparation. Därefter returneras den reparerade produkten.

Typ C

  • Teletec felanmäler produkten till det företag som ansvarar för på-platsen service av produkten. Normalt föregås detta av att vi kontaktar dig för adressuppgifter och inhämtning av loggar från produkten.
  • En tekniker reparerar produkten på den plats där den är installerad

 

Frågor och svar

Hur lång tid tar reparationen/utbytet?

- Det varierar för olika typer av produkter. En grov uppskattning är följande:

  • Typ A: ca. 1 vecka
  • Typ B: ca. 1 vecka i de fall produkten repareras hos Teletec. I fall där produkten skickas till tillverkaren tar det normalt längre tid, beroende i vilket land tillverkaren är baserad. 
  • Typ C: ca 1 dag

Jag behöver en ny produkt direkt och kan inte vänta på ersättningsprodukt eller reparerad produkt. Hur hanteras detta?

- För produkter av Typ A kan du beställa en ersättningsprodukt direkt, d.v.s. innan den felaktiga produkten skickas till Teletec. Dock ansvarar du för att säkerställa att produkten är inom giltig garanti och att det aktuella felet täcks av garantin. I dessa fall är det viktigt att du i din returanmälan anger ordernumret på den order där du beställt utbytesprodukten. Om så inte sker skickas en reparerad produkt eller utbytesprodukt från Teletec, utöver den utbytesprodukt du beställde. För produkter av typ B eller C tillhandahåller Teletec inga direktutbyten och den reparerade produkten kommer att skickas till dig även om du skulle ha beställt en ny produkt för utbyte.

Vem betalar fraktkostnaden?

- Du betalar frakten till Teletec. Teletec betalar frakten tillbaka till dig.

 

Mer information

Om du har frågor kring reklamationer och garantier, kontakta peterl@teletec.se. Mer information finns tillgänglig i våra Försäljnings- respektive Garanti- och returvillkor.

 

 

Gör ditt fönster större för en bättre upplevelse!